СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ДАЕСЕФ АД от LRQA

ISO 9001:2015

СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ДАЕСЕФ АД  от LRQA

   ISO 22000:2005