Търговски и инвестиционни проекти, включително и в партньорство.